Vrtání studní a odvodňování stavenišť


Společnost LIKOL, spol. s r.o. má dlouholetou zkušenost se snižováním hladiny podzemní vody při provádění staveb (odvodňování stavenišť), s vrtáním studní na pitnou vodu a s prováděním odplyňovacích vrtů na skládkách komunálního odpadu.

Hloubení odvodňovacích a odplyňovacích vrtů a studní je prováděno drapákovou vrtnou soupravou PVSD-R na podvozku Tatra T 815. Jádro vrtu se těží pomocí vrátkového drapáku se současným pažením ocelovými pažnicemi o vnitřním průměru 800 mm a 1000 mm. Maximální hloubka vrtů dosahuje v nesoudržných horninách (písky, štěrky, jíly) až 20 m.

Celý profil vrtů je vystrojován betonovými skružemi o vnitřním průměru 500 mm (v úrovni zvodnělých horizontů jsou aplikovány specielní filtrační skruže, přípovrchová část vrtů je osazována nepropustnými skružemi, které zamezují průniku povrchové vody do vrtů), prostor mezi skružemi a okrajem vrtů je vyplňován obsypovým filtračním materiálem. Spodní část vrtů je osazována ocelovým břitem zabraňujícím vnikání kalu do vrtu, ústí vrtů jsou zakrývána betonovými poklopy.


Vystrojování vrtů betonovými skružemi Vrtání vrtnou drapákovou soupravou PVSD-R: