Prodej směsného recyklátu a přírodního těženého kameniva


Stavební recykláty (cihelné, betonové a směsné) vznikající při drcení stavebních konstrukcí prochází v průběhu recyklace přísnou kontrolou jakosti, která umožnila tyto výrobky certifikovat jako kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy.

Tento recyklát má širokou škálu využití, mezi něž patří především využití pro terénní úpravy, jako podkladní vrstvy komunikací, parkovišť, sportovišť, pro zpevňování lesních a zemědělských cest.

Nabízíme frakce (cihlo-betonových)

1B 0 - 8 mm
2B 0 - 16 mm
3B
16 - 32 mm
4B 32 - 63 mm

 

 


přírodní lomové drcené kamenivo

1C 0 - 32 mm
2C 0 - 63 mm
3C
4 - 8 mm
4C 32 - 63 mm
5C
8 - 16 mm
6C 0 - 4 mm
7C
16 - 32 mm

aktualizováno: leden 2017Pro účely recyklace stavebních odpadů a drcení a třídění lomového kamene je společnost LIKOL, spol. s r.o. vybavena moderními stroji a zařízeními (viz. mechanizace):

   

 

 

Recyklace stavebních odpadů


V souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s odpady, zejména s plánem odpadového hospodářství České republiky a jejích jednotlivých krajů, poskytuje společnost LIKOL, spol. s r.o. komplexní služby v oblasti recyklace stavebních odpadů (betonů, cihel a zeminy a kamení) vznikajících při odstraňování staveb, zpevněných ploch či při zemních pracích.

Společnost LIKOL, spol. s r.o. je oprávněna přijímat k recyklaci odpady následujících katalogových čísel na středisku firmy Likol v Dubňanech (bývalý důl 1. Máj I.):


10 12 06 Vyřazené formy
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 101309 a 101310
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07


 

Drcení a třídění lomového kamene


V oblasti drcení a třídění lomového kamene spolupracuje společnost LIKOL, spol. s r.o. mimo jiné s předními tuzemskými producenty drceného a těženého kameniva, jako je společnost Českomoravský štěrk, a.s.