Vítejte na našich stránkách!

Společnost LIKOL, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 a její hlavní činnosti z počátku vyplývaly z kvalifikačních předpokladů pracovníků převzatých od JLD, s. p. a to zejména provádění prací hornickým způsobem (likvidace starých důlních děl, mechanizované i ruční podpovrchové ražení tunelů a kanalizačních sběračů), provádění rozvodných a telekomunikačních sítí a realizace staveb různého charakteru. S poklesem objemu likvidačních prací hornických děl se aktivity společnosti postupně rozrůstaly, až dosáhly současného rozsahu. Management společnosti LIKOL, spol. s r.o. všemi prostředky usiluje o neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných svým zákazníkům. Při všech činnostech, které společnost LIKOL, spol. s r.o. provádí, je kladen maximální důraz na ochranu životního prostředí a poskytování výrobků či služeb, které nemají nepatřičný environmentální vliv, jsou šetrné z hlediska spotřeby energií a přírodních zdrojů a jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného použití.

Galerie

Nabízíme Vám !

Společnost LIKOL, spol. s r.o. má dlouholetou zkušenost se snižováním hladiny podzemní vody při provádění staveb (odvodňování stavenišť), s vrtáním studní na pitnou vodu a s prováděním odplyňovacích vrtů na skládkách komunálního odpadu.